Kursusdetaljer og -eksempler
Alle kurser tager udgangspunkt i den enkelte kursists konkrete behov.
Indledningsvis udarbejdes en sprogprofil for kursisten. Sprogprofilen udarbejdes på baggrund af en test af ordforråd, formuleringsevne m.m. Sprogprofilen danner udgangspunkt for en behovsanalyse, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem underviserne og virksomheden. På baggrund af behovsanalysen udarbejder underviserne en kursusplan for den enkelte kursist, samt et endeligt tilbud for kurset.
Målgrupper
Medarbejdere, mellemledere, ledere, topledere, sekretærer i virksomheder med arbejdsopgaver der indebærer mundtlig og/eller skriftlig kommunikation på engelsk.
Specielt: adm. direktører, tekniske ledere, personaleansvarlige, samt ansvarlige for økonomi, salg og marketing.